1. Introduktion
Sylwans El AB arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på sylwansel.se

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

2. Tillämpningsområde
Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Sylwans El AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

K-Sylwan El AB, org.nr. 556893-1017, Ryggen 606, 791 96 Falun ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till K-Sylwan El AB.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap, vid köp online, köp vid kundbesök, vid besök på våra webbsidor samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Varför vi använder dina uppgifter: Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

  1. För att kunna hantera din webborder baserat på det avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.
  2. För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).
  3. För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post, digitala banners eller sociala medier baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).
  4. För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter baserat på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda vår mobilapp eller handla i vår webbshop. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.
  5. För att kunna arbeta med säkerheten på Sylwans El, t.ex. förhindra missbruk eller förebygga, utreda eller avslöja brott baserat på vårt berättigade intresse av att kunna arbeta med säkerhetsfrågor, t.ex. för att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

Hur vi skapar och använder kundprofiler
Generellt sätt använder vi analyser om våra kunders köp och beteenden på gruppnivå. Detta för att kunna förbättra teknisk funktionalitet, tjänster och produkter. Detta menas att vi inte analyserar på individuell nivå.

Vi analyserar köphistorik och hur du använder våra tjänster för att kunna förstå dina behov och ge den bästa upplevelsen av oss.

Lagring
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

Dina rättigheter
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via sms men inte e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundservice (se kontaktuppgifter under punkt 11).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter
Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

11. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Tel: 070 799 24 61 Öppettider: Mån-fre 07:30-15:30 Lör-Sön: Stängt