070-745 81 44

info@sylwansel.se

Köpvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller när du som privatperson handlar via någon av Sylwans El’s kanaler, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och dig som kund. För att handla på Sylwans El’s e-handel eller via telefon skall du vara över 18 år och folkbokförd i Sverige. Som konsument omfattas du av Konsumentköplagen och Köplagen. Vid köp som konsument via Sylwans El’s e-handel eller via telefon omfattas du även av Distanshandelslagen.

Tjänst

Med ’tjänst’ avses en definierad produkt som kan bestå av både hårdvara och paketerat utförandeupplägg. Garantierna tillämpas även vid köp av abonnemang från K Sylwans El AB. Vid köp av definierad tjänst från K Sylwans El AB gäller nedanstående garantier.

Garantier

Våra garantier är att betrakta som att vi tar det formella ansvaret för vår verksamhet i utförandet gentemot dig som kund. Det gäller oavsett form av garanti, bortsett från tillverkares producentgarantier. Våra garantier säkrar att inga missförstånd eller missuppfattningar som inte enkelt kan korrigeras skall uppstå i samarbetet med dig som kund.

Kvalitetsgaranti

Det som skriftligt beställts är också det som du som kund som lägst skall förvänta dig bli genomfört enligt avtalat upplägg. Alla eventuella brister som uppenbart beror på oss lastar inte dig som kund, och alla eventuella brister som hindrar det avtalade upplägget debiteras dig som kund.

K Sylwans El’s kvalitetsgaranti gäller tillförd kompetens i köpt tjänsteprodukt och är de facto vårt producentansvar. För tillförd material, utrustning och maskiner enligt avtalad beställning gäller respektive tillverkares producentansvar och dito garantier.

Funktionsgaranti

Med funktionsgaranti skall kunden alltid kunna kräva K Sylwans El att den köpta produkten även uppfyller den köpta funktionen, även vad gäller etablering, installation och avtalat upplägg.

Produktgaranti

Med produktgaranti avses den del i en köpt produkt som avser den tillämpade kompetens från K Sylwans El. För material, tillverkad utrustning, maskiner etcetera gäller konventionell produktlagstiftning avseende producentansvar från tillverkaren med dito garantier.

Personuppgifter

Då du skickar en order till Sylwans El registreras dina personuppgifter i vårt system. I enligt med Personuppgiftslagen, PUL, måste du godkänna och ge ditt samtycke till att vi registrerar dina uppgifter vilket du gör i samband med att du skickar din order/förfrågan. Du har rätt att få information och begära rättelser av felaktiga personuppgifter samt att få uppgifterna raderade. 

Serviceabonnemang

Bindningstid avser från det datum då abonnemanget tecknats. Vid uppsägning av serviceabonnemang löper avtalet fram tills nästa servicetillfälle. Avgift för serviceabonnemang faktureras månatligen via post eller mail.

Fakturering

All fakturering sker via K-Sylwan El AB. Extra avgift för pappersfaktura tillkommer med 25 kr.

Frakt

Sylwans El har ej någon fysisk butik vilket innebär att alla köp omfattas av hemleverans.

Alla produkter i Webbutiken levereras till den adress som angivits vid beställningen. Leverans sker vardagar mellan klockan 07:00 – 16:00

Leverans sker inom 30 dagar och meddelas efter beställning. Om du som kund vill ändra leveransdatum så måste du/ni kontakta oss senast 48 timmar innan leverans.

Alla köp inkluderar hemleverans upp till 100 km tur-retur med utgångspunkt ifrån Sylwans El’s lager på Ingarvet i Falun. Vid avstånd längre än angivet så utgår resersättning med 12 kr per km.

Hemleverans innebär leverans till tomtgräns eller port.
Vid hemleverans behöver du som kund finnas på plats personligen med giltig legitimation för att kunna kvittera mottagandet av din beställning. Om någon annan ska kvittera för din leverans så måste giltig legitimation uppvisas både för mottagaren och för dig som beställare av ordern. Att båda legitimationerna behöver uppvisas är för din säkerhet, så att vi kan säkerställa att rätt person får leveransen.

Om du som kund inte är hemma för att motta godset debiteras du 500 kr för bomkörning. Enligt våra fraktvillkor övergår risken till dig som kund när godset är avlämnat och kvitterat.