Allmänt

Följande villkor gäller när du som privatperson handlar via någon av K-Sylwan El AB’s kanaler, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och dig som kund. För att handla på K-Sylwan El AB’s e-handel eller via telefon skall du vara över 18 år och folkbokförd i Sverige. Som konsument omfattas du av Konsumentköplagen och Köplagen. Vid köp av varor i K-Sylwan El AB’s nätbutik eller via telefon så gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du som konsument eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).Vid köp som konsument via omfattas du även av Distanshandelslagen

Tjänst

Med ’tjänst’ avses en definierad produkt som kan bestå av både hårdvara och paketerat utförandeupplägg. Garantierna tillämpas även vid köp av abonnemang från K-Sylwan El AB. Vid köp av definierad tjänst från K-Sylwan El AB gäller nedanstående garantier.

Tillkommande avgifter

Tillkommande kostnader kan bli aktuellt om elanläggningen i efterhand visar sig vara påtagligt felaktig
och/eller icke godkänd eller ej uppfyller gällande säkerhetskrav.
Såvida detta inte skriftligen har informerats K-Sylwan El AB innan arbetet påbörjades.

Felsökning och åtgärd av befintliga jordfel eller andra brister i kunds elanläggning ingår inte om detta inte anges särskilt i prissättning eller annat skriftligt underlag innan beställning.

Garantier

Garantitid är alltid minst 3 år. Våra garantier är att betrakta som att vi tar det formella
ansvaret för vår verksamhet i utförandet gentemot dig som kund. Det gäller
oavsett form av garanti, bortsett från tillverkares producentgarantier. Våra
garantier säkrar att inga missförstånd eller missuppfattningar som inte enkelt
kan korrigeras skall uppstå i samarbetet med dig som kund.

Kvalitetsgaranti

Det som skriftligt beställts är också det som du som kund som
lägst skall förvänta dig bli genomfört enligt avtalat upplägg. Alla eventuella
brister som uppenbart beror på oss lastar inte dig som kund, och alla
eventuella brister som hindrar det avtalade upplägget debiteras dig som kund.

K-Sylwan El’s kvalitetsgaranti gäller tillförd kompetens i
köpt tjänsteprodukt och är de facto vårt producentansvar. För tillförd
material, utrustning och maskiner enligt avtalad beställning gäller respektive
tillverkares producentansvar och dito garantier.

Funktionsgaranti

Med funktionsgaranti skall kunden alltid kunna kräva K-Sylwan El att den köpta produkten även uppfyller den köpta funktionen, även
vad gäller etablering, installation och avtalat upplägg.

Produktgaranti

Med produktgaranti avses den del i en köpt produkt som avser den tillämpade kompetens från K-Sylwan El. För material, tillverkad utrustning, maskiner etcetera gäller konventionell produktlagstiftning avseende producentansvar från tillverkaren med dito garantier.

Personuppgifter

Då du skickar en order till K-Sylwan El AB registreras dina personuppgifter i vårt system. I enligt med Personuppgiftslagen, PUL, måste du godkänna och ge ditt samtycke till att vi registrerar dina uppgifter vilket du gör i samband med att du skickar din order/förfrågan. Du har rätt att få information och begära rättelser av felaktiga personuppgifter samt att få uppgifterna raderade.

Serviceabonnemang

Vid tecknande av serviceabonnemang gäller följande: Bindningstid avser från det datum då abonnemanget tecknats. Vid uppsägning av serviceabonnemang löper avtalet fram tills nästa servicetillfälle. Kostnad för serviceabonnemang faktureras månatligen via post eller mail.

Trygghetsabonnemang

Vid tecknande av Trygghetsabonnemang så gäller följande: Uppsägningstid är 3 månader utan bindningstid. Leveransadress skall vara inom 50 km från Sylwans EL’s lager i Falun för att giltigt abonnemanget skall kunna tecknas. Kostnad för trygghetsabonnemang faktureras månatligen via post eller mail.

Elarbeten med löpande timdebitering
Alla löpande Elarbeten debiteras alltid med minst 1,5 timmes arbetskostnad för att täcka etableringskostnad. Arbetskostnad innefattar även restid till och från arbetsplatsen.
Servicebil debiteras med 438 kr för varje enskilt besök, för att täcka fordonskostnader.
Fakturering

All fakturering sker via K-Sylwan El AB. Extra avgift för pappersfaktura tillkommer med 36 kr.

Betalningsvillkor är 10 dagar för Privatpersoner och 30 dagar för Företag.

Påminnelseavgift debiteras slutkund med 60 kr såvida faktura ej är betald innan förfallodatum.

Frakt

Alla produkter i Webbutiken levereras till den adress som angivits vid beställningen eller upphämtas i butik. Leverans sker vardagar mellan klockan 07:00 – 16:00

Leverans sker inom 30 dagar och meddelas efter beställning. Om du som kund vill ändra leveransdatum så måste du/ni kontakta oss senast 48 timmar innan leverans.

Alla köp inkluderar hemleverans upp till 50 km tur-retur med utgångspunkt ifrån K-Sylwan El AB’s lager på Rissgårdsvägen 9 i Falun. Vid avstånd längre än angivet så utgår resersättning.

Hemleverans innebär leverans till tomtgräns eller port.
Vid hemleverans behöver du som kund finnas på plats personligen med giltig legitimation för att kunna kvittera mottagandet av din beställning. Om någon annan ska kvittera för din leverans så måste giltig legitimation uppvisas både för mottagaren och för dig som beställare av ordern. Att båda legitimationerna behöver uppvisas är för din säkerhet, så att vi kan säkerställa att rätt person får leveransen.

Om du som kund inte är hemma för att motta godset debiteras du 500 kr för bomkörning. Enligt våra fraktvillkor övergår risken till dig som kund när godset är avlämnat och kvitterat.

Reklamation

Om du vill reklamera en vara eller inte är nöjd med ditt köp, kontakta i första hand oss på mejl så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Skälig tid är att betrakta inom 2 månader från det att felet upptäcktes.

Innan du kontaktar oss kan du förbereda dig genom att:

  • Mejla ordernummer och kvitto
  • Notera och beskriva felet/problemet så tydligt som möjligt
  • Ta ett eller flera foton som tydligt visar skadan/felet
Tävlingsvillkor

Vid medverkande i någon av våra utlysta tävlingar via sociala medier eller annan plattform så gäller följande villkor:

  • Deltagande skall vara över 18 år gammal
  • Vinnare kan bli skyldig att betala vinstskatt
  • För tävlingar som utlyses via Facebook och/eller Instagram så skall deltagare ha en fullständig version av respektive plattform

Tävlingar som utlyses av oss på Facebook och Instagram är inte stödd, sponsrad eller administrerad av respektive plattform. Utan sker helt i vår egna regi. Som deltagare bekräftar du att du känner till denna information och friskriver Meta och/eller Instagram från något ansvar.