Installation vägguttag utomhus

Installation vägguttag utomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Detta ingår i paketet:

Installation vägguttag utomhus inkl. arbete

Installation vägguttag utomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Extradragning kabel (1m) inkl. arbete

Behöver du framdragning av extra kabel?

Mer information

Installation vägguttag utomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

 

Förutsättningar för montering:

  • Upp till 5m kabelväg till närmsta anslutningspunkt. (ex. kopplingsdosa, elcentral eller annat uttag) 
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen och utomhus
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.