Installation vägguttag utomhus inkl. arbete

Installation vägguttag utomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Detta ingår i paketet:

Mer information

Installation vägguttag utomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

 

Förutsättningar för montering:

  • Upp till 5m kabelväg till närmsta anslutningspunkt. (ex. kopplingsdosa, elcentral eller annat uttag) 
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen och utomhus
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.