Installation lamputtag

Installation lamputtag inomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Detta ingår i paketet:

Installation lamputtag inkl. arbete

Installation lamputtag inomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Extradragning kabel (1m) inkl. arbete

Behöver du framdragning av extra kabel?

Montering lamppropp inkl. arbete

Montering av lamppropp DCL på befintlig kabel

Mer information

Installation lamputtag inomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Lamputtagen är av den nya standarden DCL.

Om du har lampor med gamla lampproppar så kommer dessa inte att passa i det nya uttaget. Då kan du beställa till byte av lamppropp så fixar vi det.

 

Förutsättningar för montering:

  • Upp till 5m kabelväg till närmsta anslutningspunkt. (ex. kopplingsdosa, elcentral eller annat uttag) 
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.