Installation vägguttag

Installation vägguttag inomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Detta ingår i paketet:

Installation vägguttag inkl. arbete

Installation vägguttag. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

Extradragning kabel (1m) inkl. arbete

Behöver du framdragning av extra kabel?

Mer information

Installation vägguttag inomhus. Inkluderar framdragning av ny kabel med upp till 5m.

 

Förutsättningar för montering:

  • Upp till 5m kabelväg till närmsta anslutningspunkt. (ex. kopplingsdosa, elcentral eller annat uttag) 
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.