Installation bänkbelysning

Installation bänkbelysning på befintlig kablage.

Detta ingår i paketet:

Installation bänkbelysning inkl. arbete

Installation bänkbelysning på befintlig kablage.

Mer information

Installation bänkbelysning inomhus på befintlig kablage.

Montering inklusive ny armatur för byte av din befintliga bänkbelysning.

 

Förutsättningar:

  • Befintligt kablage är tillräckligt
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.