Inkoppling tvättmaskin

Fast inkoppling av tvättmaskin på befintliga kablar.

Detta ingår i paketet:

Inkoppling tvättmaskin inkl. arbete

Fast inkoppling av tvättmaskin på befintliga kablar.

Inkluderar inkoppling av el till tvättmaskin och ny tvättmaskinsbrytare.

Montering stickpropp inkl. arbete

Montering av stickpropp med jord på befintligt kablage.

Mer information

Fast inkoppling av tvättmaskin på befintliga kablar.

Inkluderar inkoppling av el till tvättmaskin och ny tvättmaskinsbrytare.

 

Förutsättningar: 

  • Befintliga kablar är tillräckliga
  • Tvättmaskiner i våtutrymmen (ex. badrum, dusch) skall vara jordade och föregås av jordfelsbrytare. Priset inkluderar EJ jordning eller installation av jordfelsbrytare.
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.