Flytt vägguttag / lamputtag / strömbrytare

Flytt av vägguttag/lamputtag/strömbrytare inomhus upp till 5m.

Detta ingår i paketet:

Flytt vägguttag / lamputtag / strömbrytare inkl. arbete

Flytt av vägguttag/lamputtag/strömbrytare inomhus upp till 5m.

Extradragning kabel (1m) inkl. arbete

Behöver du framdragning av extra kabel?

Mer information

Flytt av vägguttag/lamputtag/strömbrytare inomhus.

Inklusive ny kabel utanpåliggande upp till 5m från tidigare placering.

 

Förutsättningar:

  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.