Extra automatsäkringar

Installation extra automatsäkringar

Detta ingår i paketet:

Mer information

Installation extra automatsäkringar 1pol 10-16A till elcentral.

  • Utlösningskarakteristik: C
  • Passar till Hager elcentral