Byte vägguttag

Byte vägguttag inomhus

Detta ingår i paketet:

Byte vägguttag

Byte vägguttag inomhus

Mer information

Byte av befintligt vägguttag inomhus.

Förutsättningar för montering:

  • Kablar fram till befintligt vägguttag är tillräckliga
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Förutsättningar vid infällt montage:

  • Dosan för montering är med c/c mått 60mm.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.

Kundreferenser för denna tjänst