Byte lamputtag

Byte lamputtag inomhus

Detta ingår i paketet:

Byte lamputtag inkl. arbete

Byte lamputtag inomhus

Montering lamppropp inkl. arbete

Montering av lamppropp DCL på befintlig kabel

Mer information

Byte av befintligt lamputtag inomhus.

Lamputtagen är av den nya standarden DCL.

Om du har lampor med gamla lampproppar så kommer dessa inte att passa i det nya uttaget. Då kan du beställa till byte av lamppropp så fixar vi det.

 

Förutsättningar för montering:

  • Kablar fram till befintligt lamputtag är tillräckliga
  • Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vi åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad.

Förutsättningar vid infällt montage:

  • Dosan för montering är med c/c mått 70mm.

Att tänka på: 

  • Uttag måste ha skyddsjord och föregås av jordfelsbrytare i våtutrymmen
  • Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma utrymme.

Kundreferenser för denna tjänst