070-745 81 44

info@sylwansel.se

Om

Sylwans El har sitt säte i Falun. Jag som driver företaget heter Kristian Sylwan och har arbetat som elektriker i över 30 år, varav 20 som egen företagare.

Till våra kunder överlämnar vi en kvalitetssäkrad installation på det sätt som Elsäkerhetsverket kräver vid ombyggnad eller nyinstallation. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner och arbetar vanligen i Falun med kringliggande närområde, men är inte främmande för uppdrag i övriga Sverige.